По- долу са изброени улсугите предоставяни от православен храм "Св.Николай" във Варна:

Венчавка
Допълнителни услуги:

  • Хор
  • С два Попа и Хор
  • С три Попа и Хор

Кръщене

 

Copyright 2006, Nikol 04 Ltd.

Webmaster